Svet-Stranek.cz
Kámen, nůžky, chrobák...?
Stříhání

Stříhání překonalo další obrovskou krizi (stri'ani prekonalo talsi oprovskou krisi):Kámen, nůžky, chrobák...?

Stříhání překonalo další obrovskou krizi (stri'ani prekonalo talsi oprovskou krisi)

25. března 2011 / 28. tupna 3
205 - Po velmi dlouhé době absence článků o Stříhání (poslední článek o Stříhání byl publikován 15. října 2010 / 22. listopatu 2) Vám zde přináším opět jeden takový. Tato doba byla způsobena obrovskou krizí, která Stříhání v naší třídě postihla. Rád bych v tomto článku shrnul vše, co se ve Stříhání stalo od doby, kdy byla situace ještě aspoň trochu přehledná a stříhači jednotní.

205 - po velmi tlou'e tope apsentse tslanku o stri'ani (posletni tslanek o stri'ani pil puplikovan 15. října 2010 / 22. lstopatu 2) vam ste prinasim opet ieten takovi. tato topa pila spusopena oprovskou krisi, ktera stri'ani v nasi trite posti'la. rat pik v tomto tslanku s'rnul vse, tso se ve stri'ani stalo ot topi, kti pila situatse ieste aspon troku pre'letna a stri'atsi ietnotni.
Dlouhou dobu bylo poslední změnou ve Stříhání mimokonferenční schválení definice stříhače dne 29. března 2010 / 3. kvetna 2 (čtvrtá stříhací konference se konala 23. února 2010 / 28. presna 2). Do konce Kvarty již žádné změny projednány nebyly. Další změna se schválila zřejmě 15. září 2010 / 22. riina 2 a podle ní se měl Pavouk za přítomnosti Trakaře měnit na Papír. Legitimita schválení tohoto pravidla byla zpochybněna jednak kvůli absenci některých stříhačů na hlasování, ale také kvůli tomu, že bylo podle některých stříhačů v rozporu s bodem 6 stříhací ústavy o nedělitelnosti kola na víc částí. Spor o toto pravidlo přetrvával až do páté stříhací konference.

Další změna přišla 23. září 2010 / 30. riina 2, kdy byl vymyšlen nový (17.) znak Baroko. Baroko se začalo ihned používat navzdory nevoli některých stříhačů. K tomu, aby se Baroko stalo platným znakem Stříhání muselo projít stříhací konferencí. Neboť od definice stříhače požaduje schválení všech pravidel stříhací konferencí.

7. října 2010 / 14. listopatu 2 se konala pátá stříhací konference, které se účastnili V. Č., J. Fa., J. Fi., V. Ch., L. Kn., J. Ko., M. Mi., J. Š. a P. Š.. Měla jednat o dvou nových změnách ve Stříhání a definitivně vyřešit lukáškovské pravidlo. Tato stříhací konference v poměru 5:4 zamítla pravidlo o změně Pavouka v Papír za přítomnosti Trakaře. Hlasování o Baroku se skončilo remízou 4:4 (V. Ch. se hlasování zdržel) a jelikož ke schválení je třeba většinu, Baroko bylo zamítnuto. Konference se poté definitivně dohodla na znění lukáškovského pravidla. To je kompletně uvedeno na konci tohoto článku.

Další den (8. října 2010 / 15. listopadu 2) však J. Š, přišel s dalším novým znakem - Peßem. Peß byl ihned schválen a jeho schválení začleněno do páté stříhací konference. V následujícím týdnu se konala šestá stříhací konference, ale datum jejího začátku není přesně známo. Projednala vznik ITO (Internationalis Tonsurae organisatio - Mezinárodní organizace Sříhání). Členy ITO se stalo sedm stříhačů (V. Č., J. Fa., V. Ch., J. Ko., M. Mi., J. Š. a P. Š.), přičemž další se mohou stát členy po úspěšném absolvování testů. Kromě ITO konference také schválila bod 5 stříhací ústavy, zahrnující už dříve schválené lukáškovské pravidlo a bod 9 o odpovědnosti za Stříhání.

V pátek 15. října 2010 / uteri 22. listopadu 2 byl poměrem 4:3 schválen další nový znak, v pořadí již 18. (za předpokladu, že Peß byl po zrušení Baroka 17.): Mazur. Tím se šestá stříhací konference neoficiálně skončila. Vlastnosti Peßa i Mazuru, stejně jako podrobnosti ohledně vzniku ITO jsou k dispozici v posledním článku o Stříhání „ITO a další velké změny“ ze dne 15. října 2010 / 22. listopadu 2 na stránkách http://strihani.freepage.cz.

Proti dvěma novým znakům se však V. Č. a J. Fa. postavili a přestali si stříhat s ostatními stříhači. Začala tak největší krize ve Stříhání, daleko větší než krize s předáváním neutrality na podzim 2009.

Zpočátku to vypadalo na neřešitelný problém. Respektive pro některé to problém nebyl, v tuto chvíli už ani nehrozilo dělení Stříhání na frakce (což bylo často navrhované řešení mnoha předchozích problémů), v horším případě by pouze stříhačská komunita přišla o některé stříhače. Zastánci nových znaků poukazovali na kvalitnější a vyrovnanější Stříhání, jež bylo novými znaky způsobeno, protestující si však i nadále odmítali stříhat. Nějakou dobu osmnáctiznakové Stříhání úspěšně fungovalo, ale mnohé rozkol ve Stříhání mrzel. Někteří uzavřeli s protestujícími dohodu o nedávání nových znaků, pokud si s nimi stříhají. Jiní stříhači si sice stříhali, ale s některými znaky nesouhlasili a odmítali je používat.

Zpočátku se obě strany snažily vyřešit situaci jednáním. Stávkující strana odmítala porušení zažité tradice, tedy přidávání nových znaků či změny vztahů starších znaků. Jediné změny, které by podpořili by musely mít charakter speciálního mimovztahového pravidla. Jenže taková pravidla nelze uplatnit v duelech a právě kvůli oslabení nůžek v duelu byl zaveden Mazur. Na tomto a podobných problémech jednání ztroskotala.

Dne 11. listopadu 2010 / 19. prosintse 2 přišel V. Ch. s návrhem, že by Trakař porážel Nůžky. Protestující strana připustila, že změna vztahu Trakaře a Nůžek by nebyla až tak silným zásahem do tradice, avšak problém byl někde jinde. Nůžky byly znakem, který porážela soustava Kačince s Trakařem jako tzv. spolkový bonus tj, znak, který neporáží žádný prvek soustavy samostatně, ale pouze soustava jako celek. Pokud by Trakař porážel Nůžky, soustava Kačince s Trakařem by přišla o jeden svůj spolkový bonus (druhým je Kámen) a tudíž by prý ztratila na popularitě. V. Ch. a přívrženci jeho návrhu byli přesně opačného názoru, tedy že vítězství nad Nůžkami by posílilo Trakař, který by byl dáván častěji a tím pádem by byl častěji dáván i jeho pán Kačinec, takže celá soustava by se stala populárnější. Těžko říct, která situace by nastala, pokud by návrh prošel. Jednalo se o něm dlouho, mimo jiné i během filmové noci na téma Pán prstenů z 26. listopadu 2010 / 4. tne litovik oslav 2 na 27. listopad 2010 / 5. ten litovik oslav 2, ale ke schválení nakonec nedošlo. Během této noci se definitivně projednaly a schválily i vztahy soustav.

Postupem času většina stříhačů přestala dávat nové znaky, ale jejich zrušení podmiňovala kompenzací v podobě oslabení Nůžek. To bránilo jakémukoliv pokroku. Mezitím J. Š. přišel s požadavkem posílení soustav, ale konkrétní návrh v této věci předložen nebyl. Během února 2011 / letna 3 se několikrát diskutovalo o zrušení obou nových znaků, které v té době už nikdo nedával a pouze znemožňovaly J. Fa. si stříhat (V. Č. si už stříhal od doby, co se nové znaky moc nedávaly). Pořád se však čekalo, zda nepřijde nějaký vhodný návrh na oslabení Nůžek, který by sloužil jako kompenzace za zrušení Peßa a Mazuru. Ale kvůli téměř půlroční krizi už tak poklesla četnost dávání Nůžek i když se už nové znaky nepoužívaly, že se postupně začaly objevovat hlasy, že už není třeba Nůžky oslabovat. Toto rozhodnutí zbořilo poslední překážku a na lyžařském kurzu (konaném od soboty 26. února 2011 / ponteli 1. tupna 3 do soboty 5. března 2011 / kuru 8. tupna 3) byli dne v neděli 27. února 2011 / uteri 2. tupna 3 Peß a Mazur zrušeny všemi přítomnými členy ITO (V. Č., J. Fa., V. Ch., J. Ko., M. Mi. a P. Š.; J. Š. na lyžařském kurzu nebyl).

Zrušení obou znaků bylo stříhacím společenstvím přivítáno, neboť jako nepoužívané znamenaly zbytečnou přítěž a navíc způsobovaly neshody mezi stříhači. Stříhání nyní opět vyhovuje všem. Během krize se hojně začaly používat slabší znaky, to je určitě dobře. Pokud to takto půjde dál, Stříhání bude jenom vzkvétat.

Není jisté, co se teď bude ve Stříhání dít. Je možné, že se bude dodatečně projednávat oslabení Nůžek či posílení soustav. Hotová není ani stříhací ústava a také žádný oficiální dokument popisující fungování ITO, na který se ústava odvolává. Otázkou je i budoucnost stříhacích konferencí, neboť ITO může ve Stříhání schválit cokoliv, takže konferencí už možná ani nebude zapotřebí.

Nyní Vám přeji hezký zbytek večera,

Firefox!


Lukáškovské pravidlo
Na základě vztahu mezi více Lukášky (vyřadí se navzájem) a bodu 5) stříhací ústavy, pokud padne více Lukášků najednou, řeší se případ dle situace:
A) Pouze Lukášci – Nastává všeobecná prohra, všichni stříhači vypadávají.
B) Lukášci proti Telefonu – Telefon vypadává, mezi stříhači, kteří dali Lukášky nastává remíza a všichni musí pokračovat ve Stříhání.
C) Lukášci proti poráženému znaku – Poráženým znakem se myslí znak, který prohraje s Lukáškem: Chrobák, Nora, Kačinec, Trakař, Strom, Hovnivá Kulička a Mrtvý Pavouk. Mezi všemi nastává remíza a všichni musí pokračovat ve Stříhání.
D) Lukášci proti Pavoukovi – Lukášci se vzájemně vyřadí a postupuje Pavouk.
E) Lukášci a Pravítko – Nastává všeobecná prohra, všichni stříhači vypadávají.
F) Lukášci proti Nůžkám a Noře – Nastává remíza, všichni musí pokračovat ve Stříhání.

tlou'ou topu pilo posletni smenou ve stri'ani mimokonverentsni skvaleni tevinitse stri'atse tne 29. presna 2010 / 3. kvetna 2 (tstvrta stri'atsi konverentse se konala 23. unora 2010 / 28. presna 2). to kontse kvarti iis satne smeni proietnani nepili. talsi smena se skvalila sreime 15. sari 2010 / 22. riina 2 a potle ni se mel pavouk sa pritomnosti trakare menit na papir. lekitimita skvaleni to'oto pravitla pila spokipnena ietnak kvuli apsentsi nekterik stri'atsu na 'lasovani, ale take kvuli tomu, se pilo potle nekterik stri'atsu v rosporu s potem 6 stri'atsi ustavi o netelitelnosti kola na vits tsasti. spor o toto pravitlo pretrvaval as to pate stri'atsi konverentse.

talsi smena prisla 23. sari 2010 / 30. riina 2, kti pil vimislen novi (17.) snak paroko. paroko se satsalo i'net pousivat navstori nevoli nekterik stri'atsu. k tomu, api se paroko stalo platnim snakem stri'ani muselo proiit stri'atsi konverentsi. nepot ot tevinitse stri'atse posatuie skvaleni vsek pravitel stri'atsi konverentsi.

7. riina 2010 / 14. listopatu 2 se konala pata stri'atsi konverentse, ktere se utsastnili v. ts., i. va., i. vi., v. k., l. kn., i. ko., m. mi., i. s. a p. s.. mela ietnat o tvou novik smenak ve stri'ani a tevinitivne viresit lukaskovske pravitlo. tato stri'atsi konverentse v pomeru 5:4 samitla pravitlo o smene pavouka v papir sa pritomnosti trakare. 'lasovani o paroku se skontsilo remisou 4:4 (v. k. se 'lasovani strsel) a ielikos ke skvaleni ie trepa vetsinu, paroko pilo samitnuto. konverentse se pote tevinitivne to'otla na sneni lukaskovske'o pravitla. to ie kompletne uveteno na kontsi to'oto tslanku.

talsi ten (8. riina 2010 / 15. listopatu 2) vsak i. s, prisel s talsim novim snakem - pesem. pes pil i'net skvalen a ie'o skvaleni satsleneno to pate stri'atsi konverentse. v nasletuiitsim titnu se konala sesta stri'atsi konverentse, ale tatum ieii'o satsatku neni presne snamo. proietnala vsnik ito (internationalis tonsurae orkanisatio - mesinarotni orkanisatse sri'ani). tsleni ito se stalo setm stri'atsu (v. ts., i. va., v. k., i. ko., m. mi., i. s. a p. s.), pritsems talsi se mo'ou stat tsleni po uspesnem apsolvovani testu. krome ito konverentse take skvalila pot 5 stri'atsi ustavi, sa'rnuiitsi us trive skvalene lukaskovske pravitlo a pot 9 o otpovetnosti sa stri'ani.

v patek 15. riina 2010 / uteri 22. listopatu 2 pil pomerem 4:3 skvalen talsi novi snak, v porati iis 18. (sa pretpoklatu, se pes pil po sruseni paroka 17.): masur. tim se sesta stri'atsi konverentse neovitsialne skontsila. vlastnosti pesa i masuru, steine iako potropnosti o'letne vsniku ito isou k tispositsi v posletnim tslanku o stri'ani „ito a talsi velke smeni“ se tne 15. riina 2010 / 22. listopatu 2 na strankak http://strihani.freepage.cz.

proti tvema novim snakum se vsak v. ts. a i. va. postavili a prestali si stri'at s ostatnimi stri'atsi. satsala tak neivetsi krise ve stri'ani, taleko vetsi nes krise s pretavanim neutraliti na potsim 2009.

spotsatku to vipatalo na neresitelni proplem. respektive pro nektere to proplem nepil, v tuto kvili us ani ne'rosilo teleni stri'ani na vraktse (tsos pilo tsasto navr'ovane reseni mno'a pretkosik proplemu), v 'orsim pripate pi pouse stri'atsska komunita prisla o nektere stri'atse. sastantsi novik snaku poukasovali na kvalitneisi a virovnaneisi stri'ani, ies pilo novimi snaki spusopeno, protestuiitsi si vsak i natale otmitali stri'at. neiakou topu osmnatstisnakove stri'ani uspesne vunkovalo, ale mno'e roskol ve stri'ani mrsel. nekteri usavreli s protestuiitsimi to'otu o netavani novik snaku, pokut si s nimi stri'aii. iini stri'atsi si sitse stri'ali, ale s nekterimi snaki nesou'lasili a otmitali ie pousivat.

spotsatku se ope strani snasili viresit situatsi ietnanim. stavkuiitsi strana otmitala poruseni sasite tratitse, teti pritavani novik snaku tsi smeni vsta'u starsik snaku. ietine smeni, ktere pi potporili pi museli mit karakter spetsialni'o mimovsta'ove'o pravitla. iense takova pravitla nelse uplatnit v tuelek a prave kvuli oslapeni nusek v tuelu pil saveten masur. na tomto a potopnik proplemek ietnani stroskotala.

tne 11. listopatu 2010 / 19. prosintse 2 prisel v. k. s navr'em, se pi trakar porasel nuski. protestuiitsi strana pripustila, se smena vsta'u trakare a nusek pi nepila as tak silnim sasa'em to tratitse, avsak proplem pil nekte iinte. nuski pili snakem, kteri porasela soustava katsintse s trakarem iako tsv. spolkovi ponus ti, snak, kteri neporasi satni prvek soustavi samostatne, ale pouse soustava iako tselek. pokut pi trakar porasel nuski, soustava katsintse s trakarem pi prisla o ieten svui spolkovi ponus (tru'im ie kamen) a tutis pi pri stratila na popularite. v. k. a privrsentsi ie'o navr'u pili presne opatsne'o nasoru, teti se vitesstvi nat nuskami pi posililo trakar, kteri pi pil tavan tsasteii a tim patem pi pil tsasteii tavan i ie'o pan katsinets, takse tsela soustava pi se stala popularneisi. tesko ritst, ktera situatse pi nastala, pokut pi navr' prosel. ietnalo se o nem tlou'o, mimo iine i pe'em vilmove notsi na tema pan prstenu s 26. listopatu 2010 / 4. tne litovik oslav 2 na 27. listopat 2010 / 5. ten litovik oslav 2, ale ke skvaleni nakonets netoslo. pe'em teto notsi se tevinitivne proietnali a skvalili i vsta'i soustav.

postupem tsasu vetsina stri'atsu prestala tavat nove snaki, ale ieiik sruseni potminovala kompensatsi v potope oslapeni nusek. to pranilo iakemukoliv pokroku. mesitim i. s. prisel s posatavkem posileni soustav, ale konkretni navr' v teto vetsi pretlosen nepil. pe'em unora 2011 / letna 3 se nekolikrat tiskutovalo o sruseni opou novik snaku, ktere v te tope us nikto netaval a pouse snemosnovali i. va. si stri'at (v. ts. si us stri'al ot topi, tso se nove snaki mots netavali). porat se vsak tsekalo, sta nepriite neiaki v'otni navr' na oslapeni nusek, kteri pi slousil iako kompensatse sa sruseni pesa a masuru. ale kvuli temer pulrotsni krisi us tak poklesla tsetnost tavani nusek i ktis se us nove snaki nepousivali, se se postupne satsali opievovat 'lasi, se us neni trepa nuski oslapovat. toto ros'otnuti sporilo posletni prekasku a na lisarskem kursu (konanem ot sopoti 26. unora 2011 / ponteli 1. tupna 3 to sopoti 5. presna 2011 / kuru 8. tupna 3) pili tne v neteli 27. unora 2011 / uteri 2. tupna 3 pes a masur sruseni vsemi pritomnimi tsleni ito (v. ts., i. va., v. k., i. ko., m. mi. a p. s.; i. s. na lisarskem kursu nepil).

sruseni opou snaku pilo stri'atsim spoletsenstvim privitano, nepot iako nepousivane snamenali spitetsnou prites a navits spusopovali nes'oti mesi stri'atsi. stri'ani nini opet vi'ovuie vsem. pe'em krise se 'oine satsali pousivat slapsi snaki, to ie urtsite topre. pokut to takto puite tal, stri'ani pute ienom vskvetat.

neni iiste, tso se tet pute ve stri'ani tit. ie mosne, se se pute totatetsne proietnavat oslapeni nusek tsi posileni soustav. 'otova neni ani stri'atsi ustava a take satni ovitsialni tokument popisuiitsi vunkovani ito, na kteri se ustava otvolava. otaskou ie i putoutsnost stri'atsik konverentsi, nepot ito muse ve stri'ani skvalit tsokoliv, takse konverentsi us mosna ani nepute sapotrepi.

nini vam preii 'eski spitek vetsera,

Firefox!


lukaskovske pravitlo
na saklate vsta'u mesi vitse lukaski (virati se navsaiem) a potu 5) stri'atsi ustavi, pokut patne vitse lukasku naietnou, resi se pripat tle situatse:
a) pouse lukastsi – nastava vseopetsna pro'ra, vsikni stri'atsi vipatavaii.
p) lukastsi proti televonu – televon vipatava, mesi stri'atsi, kteri tali lukaski nastava remisa a vsikni musi pokratsovat ve stri'ani.
ts) lukastsi proti porasenemu snaku – porasenim snakem se misli snak, kteri pro'raie s lukaskem: kropak, nora, katsinets, trakar, strom, 'ovniva kulitska a mrtvi pavouk. mesi vsemi nastava remisa a vsikni musi pokratsovat ve stri'ani.
t) lukastsi proti pavoukovi – lukastsi se vsaiemne virati a postupuie pavouk.
e) lukastsi a pravitko – nastava vseopetsna pro'ra, vsikni stri'atsi vipatavaii.
v) lukastsi proti nuskam a nore – nastava remisa, vsikni musi pokratsovat ve stri'ani.