Svet-Stranek.cz
Kámen, nůžky, chrobák...?
Stříhání

ITO a další velké změny (ito a talsi velke smeni):Kámen, nůžky, chrobák...?

ITO a další velké změny (ito a talsi velke smeni)

V minulých dnech se na poli Stříhání událo velmi mnoho změn. Pojďme se na ně dnes konečně podívat!

v minulik tnek se na poli stri'ani utalo velmi mno'ho smen. poitme se na ne tnes konetsne potivat!
Dobré páteční odpoledne. Víkend je před námi a proto myslím, je příjemný čas pro trochu aktualit ze světa Stříhání. A že toho skutečně nebylo málo zjistíte za malou chvíli po přečtění tohoto článku. Dost řečí a jdeme na nějaká fakta!

ITO
Na poslední Stříhací konferenci se mimo řešení mnoha sporných problémů, které se za strašně dlouhou dobu nahromadily, otevřelo také nové, obsáhlé téma. Stříhači konečně projevili zájem o ukotvení své komunity a tradicí pomocí společné organizace s originální hierarchií. V tomto směru se ukázala skutečná jednota a jednání bez problémů a rychle pokračovala. V dnešní době už je základní obraz organizace navrhnutý a dalo by se i říct schválený, ale k úplnosti vede ještě dlouhá cesta. Já tu dnes hodlám napsat všechny aktuální pokroky v jednání o ITO. Začnu od samotného názvu ITO, jež je zkratkou pro Internationalis Tonsuræ Organisatio, v překladu znamenající Mezinárodní Organizace Stříhání. Tato společnost se má zatím dělit do 4 skupin:
Skupina A - Nejnižší skupina. Pro získání oprávnění stačí vyplnit v časovém limitu lehký test, zaobírající se základními pravidly Stříhání. Máte právo oficiálně vyučovat Stříhání, jste součástí ITO a při Stříhání máte přednost před amatéry bez oprávnění. Nemáte přístup ke konferencím.
Skupina B - Základní skupina. Test je obtížnější, zaobíráte se všemi možnými chytáky a složitými pravidly Stříhání, ale při pečlivém studiu není nemožné získat toto oprávnění. Máte všechna práva jako skupina A s tím, že při Stříhání máte přednost před stříhači skupiny A. Máte přístup ke konferencím a můžete na nich hlasovat.
Skupina C - Elitní skupina. Pro získání oprávnění je třeba vyplnit velmi těžký test, který je pro běžného stříhače nedosažitelně náročný. Zatím nebylo určeno, jestli nebude k získání certifikátu třeba ještě něco víc. V testu se budete pravděpodobně zabírat i historií, zaniklými znaky, neschválenými návrhy a mnoha dalšími složitějšími problémy, které jsou třeba pro vykonávání činností spojených se skupinou C. Samozřejmostí je dokonalá znalost naprosto všech pravidel Stříhání. Vaše pravomoci jsou stejné jako u skupiny B s tím, že máte při Stříhání přednost před stříhači skupiny B. Ke konferencím nemáte pouze přístup, ale je to přímo otázka vaší profesionální cti, zúčastňovat se jich, neboť vy jste tou výkonnou sílou ve Stříhání. Máte právo předkládat návrhy, s čímž se počítá (proto je tak obtížné dostat se do této skupiny).
Skupina Z (D) - Zakladatelská skupina. (Pozn.: někdy se objevuje i jako skupina D, ale nejmenovaný zakladatel při minulé stříhací konferenci podotkl určitý fakt, cituji: "D jako de*il!", což upřímně řečeno nemá vystihovat podstatu této skupiny, proto bylo navrhnuto, aby se skupina jmenovala Z, jako vZakladatelé, u čehož se asi setrvá.) Do této skupiny se zatím a ani v budoucnu nebude dát dostat pomocí testu ani jiným způsobem. Jedná se o nejvyšší skupinu (avšak je nedosažitelná, takže nejvyšší skupinou je ve skutečnosti skupina C) složenou jen z prapůvodců rozšířeného Stříhání. Momentálně je v ní 7 střihačů-zakladatelů, přičemž 8. člen právě usiluje o vstup, ale není jisté, jestli i přes jeho neznalost pravidel bude přijat. Tato skupina má absolutní pravomoci nad celým Stříháním, vlastně se jedná o skupinu "spoluvlastníků" konceptu Stříhání. Předsedají každé s konferencí, které mohou probíhat (kromě speciálních příp.) pouze za přítomnosti jich všech. Mají při Stříháni samozřejmě přednost před všemi skupinami. Všechny jejich úplné pravomoci nejsou zatím dojednány a budou záviset na mnoha faktorech, vč. zkonkretizování pravomocí ostatních skupin

Ještě dodám, že zatím existuje pouze skupina Z, do ostatních skupin se zatím nikdo nepokoušel o vstup a to z prostého důvodu, že celý koncept ještě není dořešen a hlavně nejsou ještě sepsány přijímací testy. ITO se tedy momentálně skládá ze 7 (potenciálně z 8) členů a účastníky konferencí a těmi, kdo rozhodují o vývoji Stříhaní a samotného ITO jsou právě oni.

Nové znaky
Hlavní novinkou, která právě probíhá je schválení dvou nových znaků, jež přinesli uspokojení i rozkol mezi stříhače. Novými znaky jsou Peß a Mazur. V tomto pořadí vznikly a v tomto pořadí o nich napíšu vše, co vím a že toho není málo sami uvidíte.
Peß - Z uzavřené pěsti vystřete malíek (jako u Telefonu) a palec schováte pod ukázováček, ale to není nutností. Je však nutné držet palec v pěsti, aby nedošlo k záměně s Telefonem. Znak se velmi podobá již zrušené Sekeře. Poráží: Kámen, Noru, Chrobáka, Pavouka, Mrtvého Pavouka, Telefon, Hovnivou kuličku, Strom, Trakař a Mazur; Je poražen: Nůžkami, Papírem, Kačincem, Lukáškem, Komárem, Pérem, Pravítkem a všemi soustavami.
Ovšem pro zpestření tohoto znaku, je zde několik zajímavých pravidel: 1. Pokud je ve hře Kámen, Nůžky a Peß (platí pro jakékoliv počty), tak se nejedná o zjevnou remízu, ale Peß nejprve porazí (sní) Kámen (díky tomu zesílí) a pak ho Nůžky neporazí (srst Peßa zesílí díky tomu, že bude obsahovat prvky Kamene). Ovšem jedná se jen o jednostrannou symbiózu neboť Kámen Peßovi sice pomůže, ale stejně spolu s Nůžkami vypadává. 2. Pokud je ve hře Les složený s více jak 3 stromů, tak si Kačinec a Peß pomohou navzájem, mají neutralitu a Les porazí. Pravidlo neplatí pro Les složený ze 2 Stromů. 3. Toto pravidlo pouze říká, že Peß je poražen jen Lesem z 3 a více Stromů (2 a méně si dokáže označit a najít cestu ven). Pokud je však ve hře i Kačinec, platí samozřejmě pravidlo 2.
Historie tohoto znaku je velmi zajímavá. Peß byl vymýšlen převážne proto, aby porazil výrazné znaky. Minulý půlrok začalo být Stříhání pro některé Stříhače monotémátické a tak se snažili nějak ho omezit. Dávání "nepopulárních" znaků nepomáhalo a tak jako první přišlo Baroko (to popsal již můj kolega Firefox, není třeba popisovat). Bylo mu vytknuto, že nesouvisí s naší kulturou a bylo přehlasováno. Avšak během několika málo dnů byl navrhnut Peß. Jeho souvislosti s kulturou jsou zřejmé, není třeba je tu popisovat. Oproti Baroku se trochu změnily porážené znaky a Peß hladce prošel. Ale již teď se někteří Stříhači začali obávat oslabení silných znaků a lehká vlna odporu začala rozpojovat ITO, ale Peßa ještě všichni přenesli.
Mazur - celá ruka je jako papír, přičemž jsou spojeny malíček s prsteníčkem a ukazováček s prostředníčkem. Mezi nimi je výrazná mezera připomínající v. Palec může být v dlani nebo mimo, to je jedno. Znak je totožný jako spock ze Star Treku. Poráží: Nůžky, Chrobáka, Pavouka, Mrtvého Pavouka, Telefon, Péro, Strom, Trakař a Pravítko; Je poražen: Kamenem, Papírem, Norou, Kačincem, Lukáškem, Komárem, Hovnivou Kuličkou, Peßem a všemi soustavami.
Jediná výjimka, která se zde vyskytuje souvisí s Nůžkami a toto pravidlo se přímo váže k historii vzniku tohoto znaku: 1. Když je Mazur ve hře, Nůžky vypadávají a až poté se dějí souboje zbytku znaků. Vypadá jako Telefonové pravidlo, ale Mazur oproti Telefonu nezískává neutralitu a také v případě Mazur, Nůžky a znak porážející Mazur se Stříhání neopakuje bez Mazuru obdobně jako v příp. Telefonu (Telefon, Nora a upgrade mimo Trakař). Výhra Mazuru je sice málo pravděpodobná, ale pokud splní záměr porazit Nůžky, je Mazur uspokojen.
I historie tohoto znaku stojí za popsání. Po vymyšlení Peßa i když nevědomky, došlo k drobnému posílení Nůžek (Peß Nůžky poráží jen ve speciálním příp.) a protože se za dlouhou dobu Stříhání vždy držely celkem vysoko a poslední dobou byly asi nejčastějším znakem, situace se pro některé Stříhače stala nesnesitelnou. Nůžky vyhrávaly více jak každé druhé Stříhání a tento problém se musel řešit. Celý dnešní den se parta Stříhačů snažila o vynalezení Mazura a to se nakonec o volné hodině podařilo dotáhnout do konce. Během Stříhací konference (nevím jestli se tomu tak dá říkat, přehled o tom má Firefox) byl oznámen Mazur (zprvu označen jako Štípačky) všem členům ITO skupiny Z a hlasování mohlo začít. Dva ze členů zakladatelů byli proti, ale zbytek souhlasil s Mazurem jako novým znakem. Jen tak pro zajímavost, název Mazur prošel celkem těsně, protože návrhů na tento název bylo celkem dost (4 nebo 5). Ovšem Mazur neprošel tak hladce u všech. Již zmínění dva zakladatelé se nesmířili s oslabením Nůžek a bez objasnění přesných důvodů začali držet stávku a přestali Stříhat. Tento návrh z mnou nepochopitelných důvodů označili za spam. Nevím jak dlouho hodlají tento půst držet, ale pokdu v tom hodlají pokračovat nadále, mohlo by to pro ně přinést velké potíže, protože zakladatel se bez Stříhání neobejde. Chtěl bych jim jen vzkázat, že násilnou cestou se nic nevyřeší, zkuste jednat a můžeme dojít ke shodě, jako že jsme většinou ke shodě došli.

To je k novým znakům vše, myslím, že se v blízké době nebude dále moc do pravidel zasahovat, ale je to jen má prognóza a realita může být rozhodně jiná. Doufám jen, že si nové znaky oblíbíte a že splní svůj účel oživení Stříhání a zníčit stereotyp v Tříznakové krizi (novotvar autora - období nadvlády tří znaků).

Trocha etymologie
Pro úplnost bych na závěr chtěl popsat, jak přesněji vznikla zkratka ITO a názvy obou nových znaků.
ITO - jak už jsme si řekli je Internationalis Tonsuræ Organisatio, což pochopitelně pochází z latiny. První a poslední slovo nejsou až tak zajímavé, každý si je dokáže snadno převést do vlastního jazyka, ale velmi zajímavým je slovo Tonsuræ. Zkratka ITO totiž vznikla daleko dříve než její celá slova. Původně ISO (S jako Stříhací) nevyhovovalo a jako jazyk byla zvolena latina. Bylo tedy třeba najít latinský ekvivalent pro Stříhání. Jeden ze zakladatelů si pamatoval, že sloveso stříhat v latině začíná na t, proto nebyl problém ustanovit zkratku ITO. Později se přišlo na to, že dané sloveso je tondeō, ēre. Teď bylo třeba udělat z toho substantivum. To bylo problém až dnes se komplikovanou cestou podařilo nalézt slovo tōnsura, æ, f. Pak už nebyl problém vytvořit genitiv a celý název byl na světě. Mimoto byla nalezena i další latinská slova, jako stříhač a stříhačka. Stříhání tak díky tomu bude vypadat oficiálněji.
Peß - je velmi podobný normálnímu psu až na to, že jeho citoslovci není "haf", ale "peß" přitom čím větší peß, tím hlubší "peß" a naopak. Bylo jasné, že nějaký znak s tímto názvem se bude muset jednou ukázat. Vyslovuje se s výrazným přízvukem na první písmeno s přechodem na následující samohlásku a ß se čte jako anglické th, ale je tu velmi výrazný norovský přízvuk, který je typický pro naši komunitu.
Mazur - zkrácenina od slova Mazurský sýr, ke kterému se váže velmi vtipný a zajímavý příběh, který se stal M. Mi. Odkud pochází slovo Mazurský nevím, ale určitě si to dokážete někde snadno dohledat.

Tak to je myslím vše, co je třeba znát (hlavně si víc nepamatuji). Pokud jste dočetli až jsem děkuji za přečtení, doufám, že vám to pomůže zorientovat se v novinkách, protože to rozhodně není jednoduché, ale o to zábavnější. Těším se zase někdy na viděnou!

Wroted by potihcpd - 15. 10. 2010!


topre patetsni otpoletne. vikent ie pret nami a proto mislim, ie priiemni tsas pro troku aktualit se sveta stri'ani. a se to'o skutetsne nepilo malo siistite sa malou kvili po pretsteni to'oto tslanku. tost retsi a iteme na neiaka vakta!

ito
na posletni stri'atsi konverentsi se mimo reseni mno'a spornik proplemu, ktere se sa strasne tlou'ou topu na'romatili, otevrelo take nove, opsa'le tema. stri'atsi konetsne proievili saiem o ukotveni sve komuniti a tratitsi pomotsi spoletsne orkanisatse s orikinalni 'ierarkii. v tomto smeru se ukasala skutetsna ietnota a ietnani pes proplemu a rikle pokratsovala. v tnesni tope us ie saklatni opras orkanisatse navr'nuti a talo pi se i ritst skvaleni, ale k uplnosti vete ieste tlou'a tsesta. ia tu tnes 'otlam napsat vsekni aktualni pokroki v ietnani o ito. satsnu ot samotne'o nasvu ito, ies ie skratkou pro internationalis tonsura orkanisatio, v preklatu snamenaiitsi mesinarotni orkanisatse stri'ani. tato spoletsnost se ma satim telit to 4 skupin:
skupina a - neinissi skupina. pro siskani opravneni statsi viplnit v tsasovem limitu le'ki test, saopiraiitsi se saklatnimi pravitli stri'ani. mate pravo ovitsialne viutsovat stri'ani, iste soutsasti ito a pri stri'ani mate pretnost pret amateri pes opravneni. nemate pristup ke konverentsim.
skupina p - saklatni skupina. test ie optisneisi, saopirate se vsemi mosnimi kitaki a slositimi pravitli stri'ani, ale pri petslivem stutiu neni nemosne siskat toto opravneni. mate vsekna prava iako skupina a s tim, se pri stri'ani mate pretnost pret stri'atsi skupini a. mate pristup ke konverentsim a musete na nik 'lasovat.
skupina ts[i] - elitni skupina. pro siskani opravneni ie trepa viplnit velmi teski test, kteri ie pro pesne'o stri'atse netosasitelne narotsni. satim nepilo urtseno, iestli nepute k siskani tsertivikatu trepa ieste netso vits. v testu se putete pravtepotopne sapirat i 'istorii, saniklimi snaki, neskvalenimi navr'i a mno'a talsimi slositeisimi proplemi, ktere isou trepa pro vikonavani tsinnosti spoienik se skupinou ts. samosreimosti ie tokonala snalost naprosto vsek pravitel stri'ani. vase pravomotsi isou steine iako u skupini p s tim, se mate pri stri'ani pretnost pret stri'atsi skupini p. ke konverentsim nemate pouse pristup, ale ie to primo otaska vasi provesionalni tsti, sutsastnovat se iik, nepot vi iste tou vikonnou silou ve stri'ani. mate pravo pretklatat navr'i, s tsims se potsita (proto ie tak optisne tostat se to teto skupini).
skupina s (t) - saklatatelska skupina. (posn.: nekti se opievuie i iako skupina t, ale neimenovani saklatatel pri minule stri'atsi konverentsi pototkl urtsiti vakt, tsituii: "t iako te*il!", tsos uprimne retseno nema visti'ovat potstatu teto skupini, proto pilo navr'nuto, api se skupina imenovala s, iako vsaklatatele, u tse'os se asi setrva.) to teto skupini se satim a ani v putoutsnu nepute tat tostat pomotsi testu ani iinim spusopem. ietna se o neivissi skupinu (avsak ie netosasitelna, takse neivissi skupinou ie ve skutetsnosti skupina ts) slosenou ien s prapuvottsu rossirene'o stri'ani. momentalne ie v ni 7 stri'atsu-saklatatelu, pritsems 8. tslen prave usiluie o vstup, ale neni iiste, iestli i pres ie'o nesnalost pravitel pute priiat. tato skupina ma apsolutni pravomotsi nat tselim stri'anim, vlastne se ietna o skupinu "spoluvlastniku" kontseptu stri'ani. pretsetaii kaste s konverentsi, ktere mo'ou propi'at (krome spetsialnik prip.) pouse sa pritomnosti iik vsek. maii pri stri'ani samosreime pretnost pret vsemi skupinami. vsekni ieiik uplne pravomotsi neisou satim toietnani a putou saviset na mno'a vaktorek, vts. skonkretisovani pravomotsi ostatnik skupin

ieste totam, se satim eksistuie pouse skupina s, to ostatnik skupin se satim nikto nepokousel o vstup a to s proste'o tuvotu, se tseli kontsept ieste neni toresen a 'lavne neisou ieste sepsani priiimatsi testi. ito se teti momentalne sklata se 7 (potentsialne s 8) tslenu a utsastniki konverentsi a temi, kto ros'otuii o vivoii stri'ani a samotne'o ito isou prave oni.

nove snaki
'lavni novinkou, ktera prave propi'a ie skvaleni tvou novik snaku, ies prinesli uspokoieni i roskol mesi stri'atse. novimi snaki isou pes a masur. v tomto porati vsnikli a v tomto porati o nik napisu vse, tso vim a se to'o neni malo sami uvitite.
pes - s usavrene pesti vistrete maliek (iako u televonu) a palets skovate pot ukasovatsek, ale to neni nutnosti. ie vsak nutne trset palets v pesti, api netoslo k samene s televonem. snak se velmi potopa iis srusene sekere. porasi: kamen, noru, kropaka, pavouka, mrtve'o pavouka, televon, 'ovnivou kulitsku, strom, trakar a masur; ie porasen: nuskami, papirem, katsintsem, lukaskem, komarem, perem, pravitkem a vsemi soustavami.
ovsem pro spestreni to'oto snaku, ie ste nekolik saiimavik pravitel: 1. pokut ie ve 're kamen, nuski a pes (plati pro iakekoliv potsti), tak se neietna o sievnou remisu, ale pes neiprve porasi (sni) kamen (tiki tomu sesili) a pak 'o nuski neporasi (srst pesa sesili tiki tomu, se pute opsa'ovat prvki kamene). ovsem ietna se ien o ietnostrannou simpiosu nepot kamen pesovi sitse pomuse, ale steine spolu s nuskami vipatava. 2. pokut ie ve 're les sloseni s vitse iak 3 stromu, tak si katsinets a pes pomo'ou navsaiem, maii neutralitu a les porasi. pravitlo neplati pro les sloseni se 2 stromu. 3. toto pravitlo pouse rika, se pes ie porasen ien lesem s 3 a vitse stromu (2 a mene si tokase osnatsit a naiit tsestu ven). pokut ie vsak ve 're i katsinets, plati samosreime pravitlo 2.
'istorie to'oto snaku ie velmi saiimava. pes pil vimislen prevasne proto, api porasil virasne snaki. minuli pulrok satsalo pit stri'ani pro nektere stri'atse monotematitske a tak se snasili neiak 'o omesit. tavani "nepopularnik" snaku nepoma'alo a tak iako prvni prislo paroko (to popsal iis mui koleka Firefox, neni trepa popisovat). pilo mu vitknuto, se nesouvisi s nasi kulturou a pilo pre'lasovano. avsak pe'em nekolika malo tnu pil navr'nut pes. ie'o souvislosti s kulturou isou sreime, neni trepa ie tu popisovat. oproti paroku se troku smenili porasene snaki a pes 'lattse prosel. ale iis tet se nekteri stri'atsi satsali opavat oslapeni silnik snaku a le'ka vlna otporu satsala rospoiovat ito, ale pesa ieste vsikni prenesli.
masur - tsela ruka ie iako papir, pritsems isou spoieni malitsek s prstenitskem a ukasovatsek s prostretnitskem. mesi nimi ie virasna mesera pripominaiitsi v. palets muse pit v tlani nepo mimo, to ie ietno. snak ie totosni iako spotsk se star treku. porasi: nuski, kropaka, pavouka, mrtve'o pavouka, televon, pero, strom, trakar a pravitko; ie porasen: kamenem, papirem, norou, katsintsem, lukaskem, komarem, 'ovnivou kulitskou, pesem a vsemi soustavami.
ietina viiimka, ktera se ste viskituie souvisi s nuskami a toto pravitlo se primo vase k 'istorii vsniku to'oto snaku: 1. ktis ie masur ve 're, nuski vipatavaii a as pote se teii soupoie spitku snaku. vipata iako televonove pravitlo, ale masur oproti televonu nesiskava neutralitu a take v pripate masur, nuski a snak poraseiitsi masur se stri'ani neopakuie pes masuru optopne iako v prip. televonu (televon, nora a upkrate mimo trakar). vi'ra masuru ie sitse malo pravtepotopna, ale pokut splni samer porasit nuski, ie masur uspokoien.
i 'istorie to'oto snaku stoii sa popsani. po vimisleni pesa i ktis nevetomki, toslo k tropnemu posileni nusek (pes nuski porasi ien ve spetsialnim prip.) a protose se sa tlou'ou topu stri'ani vsti trseli tselkem visoko a posletni topou pili asi neitsasteisim snakem, situatse se pro nektere stri'atse stala nesnesitelnou. nuski vi'ravali vitse iak kaste tru'e stri'ani a tento proplem se musel resit. tseli tnesni ten se parta stri'atsu snasila o vinaleseni masura a to se nakonets o volne 'otine potarilo tota'nout to kontse. pe'em stri'atsi konverentse (nevim iestli se tomu tak ta rikat, pre'let o tom ma Firefox) pil osnamen masur (sprvu osnatsen iako stipatski) vsem tslenum ito skupini s a 'lasovani mo'lo satsit. tva se tslenu saklatatelu pili proti, ale spitek sou'lasil s masurem iako novim snakem. ien tak pro saiimavost, nasev masur prosel tselkem tesne, protose navr'u na tento nasev pilo tselkem tost (4 nepo 5). ovsem masur neprosel tak 'lattse u vsek. iis smineni tva saklatatele se nesmirili s oslapenim nusek a pes opiasneni presnik tuvotu satsali trset stavku a prestali stri'at. tento navr' s mnou nepokopitelnik tuvotu osnatsili sa spam. nevim iak tlou'o 'otlaii tento pust trset, ale poktu v tom 'otlaii pokratsovat natale, mo'lo pi to pro ne prinest velke potise, protose saklatatel se pes stri'ani neopeite. ktel pik iim ien vskasat, se nasilnou tsestou se nits neviresi, skuste ietnat a museme toiit ke s'ote, iako se isme vetsinou ke s'ote tosli.

to ie k novim snakum vse, mislim, se se v pliske tope nepute tale mots to pravitel sasa'ovat, ale ie to ien ma proknosa a realita muse pit ros'otne iina. touvam ien, se si nove snaki oplipite a se splni svui utsel osiveni stri'ani a snitsit stereotip v trisnakove krisi (novotvar autora - optopi natvlati tri snaku).

troka etimolokie
pro uplnost pik na saver ktel popsat, iak presneii vsnikla skratka ito a nasvi opou novik snaku.
ito - iak us isme si rekli ie internationalis tonsura orkanisatio, tsos pokopitelne pokasi s latini. prvni a posletni slovo neisou as tak saiimave, kasti si ie tokase snatno prevest to vlastni'o iasika, ale velmi saiimavim ie slovo tonsura. skratka ito totis vsnikla taleko trive nes ieii tsela slova. puvotne iso (s iako stri'atsi) nevi'ovovalo a iako iasik pila svolena latina. pilo teti trepa naiit latinski ekvivalent pro stri'ani. ieten se saklatatelu si pamatoval, se sloveso stri'at v latine satsina na t, proto nepil proplem ustanovit skratku ito. posteii se prislo na to, se tane sloveso ie tonteo, ere. tet pilo trepa utelat s to'o supstantivum. to pilo proplem as tnes se komplikovanou tsestou potarilo nalest slovo tonsura, a, v. pak us nepil proplem vitvorit kenitiv a tseli nasev pil na svete. mimoto pila nalesena i talsi latinska slova, iako stri'ats a stri'atska. stri'ani tak tiki tomu pute vipatat ovitsialneii.
pes - ie velmi potopni normalnimu psu as na to, se ie'o tsitoslovtsi neni "'av", ale "pes" pritom tsim vetsi pes, tim 'lupsi "pes" a naopak. pilo iasne, se neiaki snak s timto nasvem se pute muset ietnou ukasat. vislovuie se s virasnim prisvukem na prvni pismeno s prekotem na nasletuiitsi samo'lasku a s se tste iako anklitske t', ale ie tu velmi virasni norovski prisvuk, kteri ie tipitski pro nasi komunitu.
masur - skratsenina ot slova masurski sir, ke kteremu se vase velmi vtipni a saiimavi pripe', kteri se stal m. mi. otkut pokasi slovo masurski nevim, ale urtsite si to tokasete nekte snatno to'letat.

tak to ie mislim vse, tso ie trepa snat ('lavne si vits nepamatuii). pokut iste totsetli as isem tekuii sa pretsteni, touvam, se vam to pomuse sorientovat se v novinkak, protose to ros'otne neni ietnotuke, ale o to sapavneisi. tesim se sase nekti na vitenou!

vrotet pi potihcpd - 22. 11. 2![I]